Cartlann Nuachta: 9 Márta 2022

Le Cion ar Joe’

Joe SteveOíche Lá ‘le Pádraig beidh an seó atá curtha le céile ag Aisteoirí An Spidéil, ‘Le Cion ar Joe’, á chur ar an ardán i Seanscoil Sailearna ag 8.00pm. Is in ómós don fhear ildánach Joe Steve Ó Neachtain a cuireadh an seó speisialta seo le chéile le haghaidh Féile Chois Fharraige. De bharr Covid cuireadh an seó ar athló.

Seó ilmheáin atá ann ina léireofar blaisíní de shaothar Joe Steve idir fhilíocht, prós, drámaíocht agus fealsúnacht, le míreanna físe agus fuaime, chomh maith le míreanna drámaíochta, aithriseoireachta, amhráin, ceoil agus agallamh beirte. Os cionn scór duine atá páirteach sa seó. Mar go bhfuil an oiread sin éileamh ar ticéid don seó, tá sé socraithe é a chur ar an ardán dhá oíche ar fad, an Déardaoin is an Aoine seo chugainn, 17 agus 18 Márta.

Tá ticéid a chur in áirithe sna háiteanna seo a leanas: An Oifig Pleanála Teanga, thuas staighre in Inis Fáil, trasna ón Séipéal sa Spidéal agus Oifig Chomharchumann Sailearna ar chúl Seanscoil Sailearna. Nó is féidir ticéid a chur in áirithe ach glaoch ar 083 0106294 nó ríomhphost a sheoladh ag optchoisfharraige.ie.


Tús Maith ag na hIománaithe Óga

Foireann Iom CMB faoi 16 (2022)

Foireann Iománaíochta faoi 16, Cumann Micheál Breathnach, a chuir tús maith leis an séasúr nua an deireadh seachtaine seo caite, nuair a bhuaileadar Bleá ‘a Rí B, sa gCraobhchomórtas faoi 16 (C) leis an scór 4 – 14 in aghaidh 2 – 05.

Ar cúl, ó chlé: Fionnán Ó Coisdealbha, Feidhlim Ó Conghaile (Capt), Lúc Mac Aodh, Lughán Mac Con Iomaire, Caomhán Mac Con Iomaire, Aodhán Ó Coisdealbha, Glaisne Mac Réamoinn agus Cian Ó Cadhain.

Chun tosaigh, ó chlé: Caoilte Canny, Antaine Mac Donnacha, Tomás Ó Neachtain, Lúc Ó Tuairisc, Ferdia Ó Braonáin agus Aaron Seoighe.

D’éirigh le foireann iomána faoi 16 ó Chumann Mícheál Breathnach tús láidir a chur lena bhfeachtas i gCraobh C na Gaillimhe, agus iad ag ceannsú foireann Naomh Muire Áth an Rí 4 14 in aghaidh 2 06 i mBleá ‘n Rí Dé Domhnaigh seo caite. Dara foireann Áth an Rí a bhí ann, foireann iománaithe faoi 15 go príomha, ach ní raibh ach cúigear ar fhoireann na mBreathnaigh a bhí bliain níos sine.

Bhí forlámhas iomlán ag foireann na Gaeltachta ó thús go deireadh na himeartha: Fionnán Ó Coisdealbha a bhí ina mháistir i ngeansai 6, Feidhlim Ó Conghaile (an Captaen) a thug fíor-thaispeántas i lár an gharraí agus Lughán Mac Con Iomaire a rinne tromlach na scórála ón leathlíne tosaigh.

Beidh dúshlán mór eile rompu Dé Domhnaigh seo chugainn agus iad ag imirt Cumann Liam Uí Mhaoilíosa ar Pháirc an Chnoic ag 11.00am.


Aitheantas do ‘INDREABHÁN’

Tá aighneacht curtha ag Comharchumann Chois Fharraige chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe ag iarraidh leasú a dhéanamh ar Dhréachtphlean Chontae na Gaillimhe 2022-28, agus aitheantas a thabhairt do INDREABHÁN mar lonnaíocht.

Fáiltíonn an aighneacht roimh an aitheantas atá bronnta ar An Tulach/Baile na hAbhann agus ar Ros a’ Mhíl mar lonnaíocht tuaithe de ghrád 7(a). Deireann an aighneacht go raibh 1,440 ina gcónaí sa gceantar idir Abhainn an Chnoic agus Abhainn Chruimlinne, ach nach bhfuil aon aitheantas ag an gceantar, cé go bhfuil go leor de na seirbhísí sa gceantar ar ceart a bheith riachtanach le aitheantas a fháil mar ceantar lonnaíochta: Stáisiún Gharda; Comhar Creidmheasa; Amharclann/Pictiúrlann; Scoil Bhunoideachais; Scoil Iar-bhunoideachais; Coláiste Lurgan; Ollmhargadh; dhá eastáit tionsclaíochta; Comharchumann Forbartha; trí theach tábhairne; séipéal; teach tórramh; reilig agus go leor miontionscail.

Beidh an Cumann Forbartha ag iarraidh ar na Comhairleoirí Contae do cheantar Chonamara tacú leis an moladh agus liosta na lonnaíochtaí a leasú nuair a thagann an Dréachtphlean os a gcomhair arís.

Dúirt urlabhraí ón gCumann Forbartha go mbeadh ceantar Indreabhán fágtha ar chúl ó thaobh forbartha dhó, mura dtugtar ar a laghad an stádas céanna don cheantar faoin bPlean Forbartha nua is atá ag Ros a’ Mhíl agus An Tulach/Baile na hAbhann.


Ceolchoirmeacha ar An Spidéal

Stiúidió Chois Chuain

Stiúideo Cuan sa Spidéal

Tá sé fógraithe ag Stiúideo Cuan sa Spidéal go mbeidh tús á chur an tseachtain seo chugainn le sraith ceolchoirmeacha sa seomra álainn atá réitithe. Leis an séasúr ceoil a sheoladh beidh an cláirseoir Laoise Kelly in éindí les an bpíobaire Tiarnán Ó Duinchinn agus leis an amhránaí Stéphanie Maken ag casadh ar an Aoine seo chugainn (18 Márta) agus ar an Satharn (19 Márta) chomh maith.

Tá sé socraithe go mbeidh ceolchoirm ann gach coicís agus tá ainmneacha móra curtha in áirithe: Matt Molly agus John Carty; Mairéad Ní Mhaonaigh agus Manus Lunny; Sateve Cooney agus Iarla Ó Lionáird; Máirtín O Connor agus Cathal Hayden.

De bharr nach bhfuil ach 65 suíochán sa seomra ceoil, moltar ticéid a chur in áirithe. Tá ticéid ar fáil ach glaoch ar 091 553838 nó dul ag an suíomh WWW.STIUIDEOCUAN.IE.


Paráid Lá ‘le Pádraig

Ní bheidh aon pharáid i mbliana sa Spidéal le haghaidh Lá ‘le Pádraig, mar a bhíodh blianta eile. Bhíodh paráid iontach ar an sráidbhaile gach Lá ‘le Pádraig go dtí gur chuir Covid stop tobann le imeachtaí de gach cineál dhá bhliain ó shin.

Ach tá paráid eagraithe ar an gCeathrú Rua, ag Comharchumann Mhic Dara.

Buíochas agus Omós do na seirbhísí a bhí ag obair go dian le linn Covid-19 an téama a bheas ag an bparáid, a thosóidh ag An Crompán ag meánlae ar an Déardaoin, Lá ‘le Pádraig, agus a chríochnóidh ag Halla Éinne.


Leabhar Nua ó Dharach

Gearóid Ó Tuathaigh agus Darach Ó Scolaí

Gearóid Ó Tuathaigh agus Darach Ó Scolaí

Ag ócáid a reáchtáladh i siopa Leabhar Charlie Byrne i nGaillimh Dé hAoine, sheol an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh úrscéal nua le Darach Ó Scolaí dar teideal Súil an Daill.

I gCúige Uladh sa mbliain 1539 a suitear an t-úrscéal, tráth a raibh Conn Bacach Ó Néill ina thiarna agus a chlann mhac in iomaíocht lena fhábhar a thuilleamh. Le comhairleoir Uí Néill, Conchúir Mhic Ardail, a bhaineann an scéal, fear a bhfuil fís aige do chur chun cinn an tiarnais.

Ag trácht ar an leabhar dó, dúirt an tOllamh Ó Tuathaigh gur “leabhar tábhachtach” a bhí ann, agus “úrscéal thar a bheith sofaisticiúil“, agus rinne sé comhghairdeas leis an údar as an bpictiúr cruinn a chruthaigh sé den tréimhse seo inár stair. Thagair sé go háirithe do stíl thaitneamhach sholéite an leabhair.

Tá cáil nach beag bainte amach ag Darach Ó Scolaí cheana le Táin Bó Cuailnge (2017) agus An Cléireach (2007), agus bronnadh Duais an Oireachtais ar an leabhar áirithe seo in 2019.

I láthair ag an ócáid bhí an cruitire Áine Ní Shioradáin, a chas míreanna ceoil de chuid na tréimhse sin don slua a bhí i láthair.

Tuilleadh eolais faoin leabhar anseo: Súil an Daill


Fiach’ le Fíbín

Ar an Aoine agus an Satharn seo chugainn beidh FIACH, an drive-in drama, á léiriú ag FÍBÍN i gCathair na Gaillimhe, sa gcarrchlós ag an mBlack Box.

Rinne FÍBÍN an dráma a chur ar stáitse don chéad uair i mí Lúnasa 2020, sa gcarrchlós ag an ionad atá ag FÍBÍN ar an Tulach.

Píosa oibre cumasach atá ann, atá scríofa ag Philip Doherty.

Sa dráma an babhta seo tá Siobhán O’Kelly ón gCeathrú Rua agus Dara Devaney ó Mhuiceannach.

Le ticéid a chur in áirithe níl le déanamh ach dul go https://tht.oe/3732/fiach.


Ainmniúchán Eile do ‘Madame Lazare’

MADAME LAZARE

An tseachtain seo caite fógraíodh go bhfuil an leabhar ‘Madame Lazare,’ a scríobh Tadhg Mac Donnagáin is atá foilsithe ag Barzaz, roghnaithe ar an ngearrliosta do Dhuais Litríochta Aontas na hEorpa. Tá an comhlacht foilsitheoireachta Barzaz lonnaithe sa Spidéal.

Níl ach 14 ar an ngearrliosta as 14 thír éagsúil san Eoraip. Beidh sleachta ó leabhair an ghearrliosta á aistriú go Béarla agus Fraincis do na moltóirí. Fógrófar an buaiteoir ag Aonach Leabhar Pháras an chéad mhí eile.


An Droighneáin Donn

An Droighneáin Donn

Tá an chuma ar an scéal go mbeidh an Droighneáin Donn ag oscailt aríst faoi bhainistíocht nua agus faoi ainm nua. Tá an Droighneáin Donn, ceann de na tithe tábhairne is mó a mbíodh ceol le cloisteáil ann, dúnta le dhá bhliain anuas. Tá tionónta nua tagtha ar shocrú leis an úinéara agus ceaptar go mbeidh na doirse ar oscailt faoi thús mí Meithimh faoin ainm nua COIS CUAIN.


Lá na nGairmeacha

Triúr scoláire as Cois Fharraige, a bhí i láthair ag Lá na nGairmeacha a bhí ar bun an tseachtain seo caite, eagraithe ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Ó chlé: Rebecca Nic Dhonnacha, Deirdre Ní Churraoin agus Molly Ní Dhiollúin. Scoláirí iad i gColáiste Cholmcille, Indreabhán.

D’fhreastail scoláirí na hidirbhliana, Bliain a Cúig agus Bliain a Sé ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Coláiste Cholmcille, An Spidéal, ar Ghaeilge Bheo, Gairmeacha Beatha in Óstán Chois Fharraige ar an Déardaoin seo caite, 3 Márta. Ócáid í seo a d’eagraigh Oifigigh Pleanála Teanga Chois Fharraige le deiseanna gairmeacha le Gaeilge a chur ar shúile na ndaltaí. Sraith cainteanna a bhí ann, áit a dtug aoichainteoirí léargas ar a ngairm bheatha féin, an cineál oibre a dhéanann siad agus an ról tábhachtach atá ag an nGaeilge ina saol oibre. Bhí rogha leathan iontach ann ó thaighde agus forbairt teicneolaíochta go nuálaíocht agus fuinneamh in-athnuaite, chomh maith le cúrsaí airgeadais, gnó agus na healaíona.

Roinneadh go leor eolais freisin faoi chúrsaí fiontraíochta ó thaobh a bheith féinfhostaithe agus do ghnó féin a bhunú agus a reáchtáil. Ba í príomhaidhm an lae ná féidearthachtaí don todhchaí a chur os comhair na scoláirí agus iad a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar an gcineál oibre a thaitneodh leo amach anseo. Léirigh chuile chainteoir tábhacht agus luach na Gaeilge ina gcuid oibre agus admhaíodh gur tháinig go leor deiseanna ina dtreo a bhuíochas don Ghaeilge agus de bharr scileanna dátheangacha a bheith acu. Tá Oifigigh Pleanála Teanga Chois Fharraige ag súil go mbeidh tuilleadh laethanta eolais mar seo á reáchtáil acu amach anseo.


Crannchur Mór na mBreathnach

Cumann Mícheál BreathnachLe bheith istigh ar an gcrannchur mór atá á eagrú ag Cumann Micheál Breathnach ní mhór ticéad a bheith ceannaithe faoin Domhnach seo chugainn, 13 Márta. Mar a bhí anuraidh, tá dhá chuid sa gcrannchur: beidh tarraingt áitiúil ann ar an Domhnach, 20 Márta, agus beidh na ticéid á gcur go Páirc an Chrócaigh le haghaidh tarraingt náisiúnta a bheas ar bun ar an 2 Meitheamh le haghaidh duaiseanna móra.

Níl ach €10 ar thicéad agus beidh siad á ndíol ag baill an chlub as seo go ceann cúpla seachtain. Chuile euro a bhailítear, fanann sé leis an gclub le cur ar a chumas leanacht ar aghaidh leis an obair éachtach a dhéanann sé do aos óg an cheantair.

I mbliana tá 65 duais le dáileadh amach sa gcrannchur áitiúil, curtha ar fáil go fial ag comhlachtaí áitiúla agus lucht ghnó áitiúil. Is fiú €250 cuid de na dearbháin atá le bronnadh ar bhuaiteoirí agus is fiú €100 an cuid is mó de na cinn eile.

Tar éis an tarraingt áitiúil beidh na ticéid á gcur go Páirc an Chrócaigh le haghaidh an Crannchur Náisiúnta. Carr den déanamh Dacia atá mar chéad duais sa gCrannchur Náisiúnta.


Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile ar an gCéadaoin, 23 Márta, ag 8.00pm i dTigh Mholly, Indreabhán, chun an cnuasach gearrscéalta BLÁTH NA dTULACH a phlé. Is féidir an leabhar a cheannach i siopa Cló Iar-Chonnacht, sa Spidéal.

Tuilleadh eolais faoin leabhar: BLÁTH NA dTULACH.

Chomh maith le sin, tá roinnt de na scéalta le fáil mar closleabhar ón idirlín ach an nasc blath-na-dtulach.com a úsáid.

Bíonn fáilte i gcónaí roimh bhaill nua.

Le tuilleadh eolais a fháil is féidir scéal a chur chuig clubleabharcf@nullgmail.com.


Club Scannán Sailearna

Scannán ó Kosovo, HIVE, a bheidh á thaispeáint an Déardaoin seo, 10 Márta, i Seanscoil Sailearna, ag an gClub Scannán ag tosú ag 8.15pm. Agus cogadh á chur ag Arm na Rúise ar mhuintir na hÚcráine, tá an scannán tráthúil: baineann an scannán leis an gcogadh i Kosovo i 1999, bunaithe ar scéal fíor faoin mbealach a ndearna bean amháin mná eile a eagrú le mil a tháirgiú nuair a fhágtar iad ina mbaintreacha, de bharr marú na bhfear ar fad sa gceantar. D’éirigh leis an scannán trí ghradam mór a fháil ag an bhFéile Scannán Sundance i Meiriceá anuraidh.

Is mar chuid de chamchuairt náisiúnta atá eagraithe ag DIFF (Dublin International Film Festival) atá HIVE á thaispeáint ag Club Scannán Sailearna.


Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness Into LightIs dea-scéal é go mbeidh Darkness Into Light á eagrú i mbliana sa gCeathrú Rua, tús mí Bhealtaine, ag an gcoiste áitiúil, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte a chuireann Pieta House ar fáil do dhaoine in ísle brí.

Le dhá bhliain anuas, de bharr srianta Covid, níorbh fhéidir daoine a thabhairt le chéile leis an tsiúlóid/rith a dhéanamh. Ach beifear in ann daoine a bhailiú le chéile i mbliana le breacadh an lae sa gCeathrú Rua ar an Satharn, 7 Bealtaine.

Tá an clárú oscailte anois ar an suíomh WWW.DARKNESSINTOLIGHT.IE, agus tá ‘early bird’ le fáil faoi láthair.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

  • Sacar (Div I): Mac Dara 1, Cois Fharraige 1.
  • Sacar (faoi 17): Bearna/Na Forbacha 1, Cregmore/Claregalway 1.
  • Sacar (faoi 17): Cois Fharraige 2, Cregmore/Claregalway 2.
  • Sacar (faoi 17): Bearna/Na Forbacha 1, Cregmore/Claregalway 1.
  • Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 1, Knocknacarra 0.
  • Sacar (faoi 13): Mac Dara 1, Ballinasloe Town B 0.
  • Sacar (faoi 13): Mac Dara B 4, Cregmore/Claregalway 1.
  • Iomáint (faoi 16): Micheál Breathnach 4 – 14, Athenry B 2 – 5.
  • Peil: Scoil Chuim. Chiaráin 7 – 14, Col. Na Coiribe 7 – 07.
  • Peil: Col. Chroí Mhuire 1 – 09, Scoil Chuim. Chiaráin 1 – 08.

9 Márta 2022