Cartlann Nuachta: 9 Méan Fómhair 2015

9 Meán Fomhair 2015


Cumann Forbartha ag Tacú le Pobail Árann

Ceann na léirsithe, 2015D’eisigh Cumann Forbartha Chois Fharraige ráiteas an tseachtain seo caite ag tacú leis an éileamh atá déanta ag pobail trí oileán Árann go bhfágfaí an tseirbhís aerthaistil go dtí na hoileáin, ag usáid Aerphort na Minna faoi aon chonradh nua atá le síniú.

Deireann an ráiteas go n-aithníonn an Cumann Forbartha, ‘gur buille mór a bheadh buailte ar inmharthanacht na bpobal ar an trí oileán dá gcuirfí deireadh leis an tseirbhís aeir ó na Minna, seirbhís atá seanbhunaithe agus ag oibriú go sásúil tríd is tríd, agus ar a bhfuil na hoileáin ag brath go mór, ó thaobh seirbhísí oideachais agus sláinte, chomh maith le gnó’.

Creideann an Cumann Forbartha chomh maith gur buille a bheadh ann do Chois Fharraige, mar geall ar na postanna a chaillfí agus an laghdú sa turasóireacht sa gceantar a tharlódh dá bharr.

Tá litir seolta ag an gCumann Forbartha ag an Aire Stáit, Joe Mc Hugh T.D., ag iarraidh air gan aon chonradh a shíniú nó go mbeidh na páirtithe éagsúla tagaithe ar réiteach sásúil, a chinnteoidh go mbeidh seirbhís aeir i gcónaí ag freastal ar riachtanais na bpobal ar thrí oileán Árann ón aerphort sna Minna.

Ag éisteacht leis an horáidí.

An léirsiú de mhuintir Árann, is a lucht tacaíochta, ag éisteacht leis an óráid ag oifigí Roinn na Gaeltachta an tseachtain seo caite, agus míshástacht á chur in iúl faoin bhfógra go mbeadh an aersheirbhís go Oileáin Árann, a airgeadaíonn an Roinn, á chur ar fáil le helicopter ó aerphort Charn Mhór. [Pic: Seán Ó Mainnín]


Comharchumann Shailearna Teo. – Cruinniú Chinn Bhliana

CST1Tionólfar Cruinniú Chinn Bhliana, de scairshealbhóirí Chomharchumann Shailearna amháin, i Seanscoil Sailearna, Dé Luain, 21ú Méan Fómhair, 2015 ar 8.00 i.n.

Tá folúntais le líonadh ar an gCoiste Bainistíochta i gceantair áirithe i gceantar feidhme an Chomharchumainn. Tá páipéir ainmniúcháin do thoghchán an Choiste le fáil in oifig an Chomharchumainn.

Ní mór páipéir ainmniúcháin agus rúin le haghaidh an Chruinniú Chinn Bhliana a bheith seolta chuig Oifig an Chomharchumainn, Na hAille, Indreabhán roimh 4.00i.n. Dé hAoine, 18 Méan Fómhair, 2015. Caithfidh moltóirí agus cuiditheoirí gach rún a bheith ina scairshealbhóirí a bhfuil a gcuid scaireanna íoctha suas chun dáta acu. Is é an cás céanna é d’iarrthóirí Coiste, ag a moltóirí agus ag a gcuiditheoirí.

Morgan Ó Concubhair (Bainisteoir)


Taispeántas Chois Fharraige

Dé Domhnaigh seo caite, i gColáiste Chonnacht, reáchtáladh Taispeántas Chois Fharraige. Bhí líon na n-iontrálaithe thíos i mbliana i go leor de na comórtais ach ní iontas é sin agus Cluichí Ceannais Iománaíochta na hÉireann ar bun ag an am céanna i bPáirc an Chrócaigh. Rinne an comhlacht teilifíse áitiúil, Telegael, socraithe le go bhféadfaí an dá chluiche iománaíochta a fheiceáil ar scáileán mór, a bhí socraithe in ionad traenála CLG An Spidéil.


Oireachtas na Gaeilge – Na Comórtais Ardáin

OireachtaslogoTá Clár na gComórtas Ardáin d’Oireachtas na Gaeilge 2015 ar fáil anois. Tá sé suntasach go bhfuil comórtas nua amháin ann nach raibh ann le roinnt blianta: Comórtas Scoraíochta. Is de bharr iarratas ó Chumann Forbartha Chois Fharraige atá an comórtas scoraíochta curtha ar ais ar an gclár le duais €500 le buachaint. D’éirigh chomh maith leis an gComórtas Scoraíochta Idirbhailte, a bhí eagraithe ag an gCumann Forbartha níos túisce i mbliana, is gur iarr an Cumann Forbartha ar an Oireachtas comórtas náisiúnta a eagrú. Is cinnte go mbeidh grúpa nó dhó ó Chois Fharraige ag dul san iomaíocht.

Go hiondúil bíonn riar mhaith iontrálaithe ó Chois Fharraige ag Oireachtas na Gaeilge. Gach bliain baineann daltaí ó Scoil Sailearna agus ó Choláiste Cholmcille go leor leor duaiseanna ag an Oireachtas.

I mbliana beidh Oireachtas na Gaeilge ar bun i Citywest, Baile Átha Cliath, ó 27 Deireadh Fómhair go 1 Samhain. Ar an Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair, a thosóidh na comórtais leis na comórtais ardáin do dhaoine óga. Leanfar leis na comórtais ar an Aoine, 30 Deireadh Fómhair. Ar Oíche Shamhna (Satharn, 31 Deireadh Fómhair) beidh buaicphointe an deireadh seachtaine ann, nuair a reáchtálfar príomhchomórtas na féile, an comórtas amhránaíochta ar an sean nós le haghaidh Corn Uí Riada.

Dé Céadaoin seo chugainn an spriocdháta le foirmeacha iontrála a chur ar aghaidh: 16 Meán Fómhair 2015.

Is féidir níos mó eolais a fháil faoin bhféile ach dul ag an suíomh www.antoireachtas.ie agus an clár iomlán a fheiceáil ann. Tá eolas ann chomh maith faoi chúrsaí lóistín.


An Gaelacadamh

Beidh tús á chur an tseachtain seo chugainn le ranganna sa nGaelacadamh in ionaid éagsúla. Tá an Gaelacadamh imithe ó Choláiste Chonnacht agus socraithe isteach sa Stiúideo Cheoil ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal. Is féidir clárú faoi láthair do réimse leathan ranganna: veidhlín, consairtín, bosca ceoil, feadóg, amhránaíocht ar an sean-nós agus damhsa ar an sean-nós. Tá gach eolas le fáil faoi na ranganna, ach glaoch ar Deirdre sa nGaelacadamh ag 091-553124.

Cuid de na daltaí a bhíonn ag foghlaim ceoil sa nGaelacadamh in éindí le beirt de na teagascóirí, tráth seolta an chláir don téarma nua, atá ag tosaí ar an Luan seo chugainn, 14 Meán Fómhair. Ó chlé: Sadhbh Ní Chonghaile, Caoilte Canny, Éinne Ó Conghaile, Emma Ní Chonghaile & Johnny Óg Connolly (teagascóir), le Mary Bergin (teagascóir) ina seasamh ar chúl.


Cumann Ghailf Chois Fharraige

Beidh an Cruinniú Cinnbhliana ag Cumann Ghailf Chois Fharraige ar siúl ar an Satharn seo chugainn, 12 Meán Fómhair, i gClubtheach Oileáin Chonamara, Eanach Mheáin, ag 10.00 r.n. Cumann seanbhunaithe é seo a eagraíonn imeachtaí agus ócáidí gailf do mhuintir Chonamara agus a gcairde.

Sa séasúr úr gailf tá comórtais agus laethanta beartaithe i mBaile Uí Chonaola, Baile an Róba, Uachtar Ard, Créig Mór agus in Eanach Mheáin féin. Tá gach eolas faoin gCumann ag an Rúnaí, Pádraic Ó Conghaile (087/2313797, théis 6 i.n).

Cuirfear fáilte roimh bhaill nua ar an Satharn, 12 Meán Fómhair, agus beidh Comórtas Scramble díreach i ndiaidh an chruinnithe.


Ceoltóirí Óga Chois Fharraige

Seisiún Ceoil - Grúpa ag CasadhBeidh tús á chur arís le Seisiún Ceoil na nÓg i gCois Fharraige Dé Domhnaigh seo chugainn, 13 Meán Fómháir. Tá athrú ionaid ann i mbliana – beidh an seisiún ar bun i Seanscoil Sailearna ó 12.30 – 1.30. Tá an seisiún ceoil traidisiúnta seo do ghasúir bunscoile ar bun le ceithre bliana anois, faoi stiúir an cheoltóra Toner Quinn, agus é ag dul ó neart go neart.

Beidh míle fáilte roimh pháistí agus a gcuid uirlisí, le ceol a chasadh i dteannta a chéile. Cuirfear fáilte chomh maith roimh a gcuid tuismitheoirí, má tá siad ag iarraidh cluais a thabhairt le héisteacht!

Tá tús á chur ag an lucht eagair freisin le togra nua an mhí seo, Seisiún Ceoil na nDéagóirí, a bheas ar bhun sa Droighneán Donn sa Spidéal idir 7-8 trathnóna Dé Sathairn. Tá an seisiún seo dírithe ar dhaoine óga atá ag aois meánscoile – beidh an chéad teacht le chéile ann ar an Satharn, 19 Meán Fómhair.

Beidh tuismitheoir i bhfeighil na gceoltóirí óga ag an dá sheisiún, chomh maith le stiúrthóir an tseisiún.


Peileadóirí Óga Mícheál Breathnach sa gCluiche Ceannais

Éanna Ó Cualáin leis an liathróidFuair ogánaigh Mícheál Breathnach an ceann is fearr ar Dhroichead an Chláirín an Aoine seo caite, ar Pháirc an Chnoic i gCluiche Leathcheannais an Chontae sa bpeil faoi 16 (Roinn 2B). Ag leath ama bhí an chuma ar an scéal go mbeadh an bua ag Droichead an Chláirín, ach sa darna leath d’imir buachaillí Chois Fharraige thar barr ar fad. Bhí Harry Ó Donnghaile iontach sa darna leath i lár na páirce. D’aimsigh Éanna Ó Cualáin (sa bpictiúr ar chlé) agus Cian Ó Conghaile scóranna den scoth nuair a theastaigh siad. I measc na n-imreoirí maithe eile a sheas amach sna Breathnaigh bhí Micheál de Búrca, Máirtín Ó Maoláin, John Ó Biadha.

Ba é an scór deiridh: Mícheál Breathnach 4 – 9; Droichead an Chláirín 4 – 7.

Beidh an cluiche leathcheannais á imirt in aghaidh Réalta Thuama.

Liam Mac Donnacha ar an ionsaíAr chlé: Liam Mac Donnacha (Ros a’ Mhíl) ó Chumann Mícheál Breathnach, ar an ionsaí sa gcluiche ceathrú ceannais peile faoi 16 (Roinn II) in aghaidh Mionlach. D’imir Liam sárchluiche in aghaidh Dhroichead an Chláirín an Aoine seo caite agus anois tá Cumann Mícheál Breathnach sa gcluiche ceannais in aghaidh Réalta Thuama.

[Pic: Donncha Ó hÉallaithe]


Bua Éasca ag Cailíní Chois Fharraige ar an gCeathrú Rua

Cumann Mícheál BreathnachRinne cailíní Mícheál Breathnach scrios ar cailíní na Ceathrú Rua an Déardaoin seo caite, ar Pháirc an Chnoic, sa gcéad bhabhta den chomórtas mionúir. Ag leath ama bhí ceithre chúilín le spáráil ag cailíní Chois Fharraige. Sa darna leath thit an Cheathrú Rua as a chéile agus scóráil cailíní Mícheál Breathnach ceithre chúl agus cúilín sular aimsigh an Cheathrú Rua aon scór.

Bhí Sadhbh Howlin thar barr, mar a bhí Sinéad Ní Mhaoláin, Maela Ní Choistealbha agus Eimear Ní Bhiadha go dtí go raibh uirthi imeacht den pháirc sa darna leath.

Ba é an scór deiridh: Micheál Breathnach 9 – 11; An Cheathrú Rua 3 – 6.


Cruinniú Chinn Bhliana ag Tearmann Éanna Teo.

Tearmann Éanna Teo. LogoSeachtain ón Luan seo chugainn a bheas an Cruinniú Chinn Bhliana ag Comharchumann Shailearna. Tá folúntais le líonadh ar an mBord Bainistíochta. Tá páipéir ainmniúcháin do thoghcháin ar an gcoiste le fáil in Oifig an Chomharchumainn, atá lonnaithe sa tSeanscoil. Caithfidh siad a bheith seolta ar ais faoin Aoine, 18 Meán Fomhair 2015.


Ardchrois Nua an Spidéil

Ardchrois an SpideilAr an Domhnach seo chugainn, 13 Meán Fómhair, a dhéanfar an Ardchrois is nuaí in Éirinn a bheannú i gCill Éinde, An Spidéal, ag Aifreann an Domhnaigh. Tá an Ardchrois deartha ag an dealbhadóir cáiliúl, Imogen Stuart. Le linn na seachtaine seo tá cainteanna fíorspéisiúla ar bun sa séipéal.

Anocht, Déardaoin, ag 7.30 i.n., beidh Dr. Peter Harbison ag tabhairt píosa cainte faoin teideal ‘The Tradition of the Irish High Cross.’

San oíche amárach, Dé hAoine 11 Meán Fómhair, ag 7.30 i.n., tabharfaidh an staraí cáiliúil, an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh léacht faoin teideal ‘Ó thurnamh go téarnamh: cultúr deabhóideach na gCaitliceach ó aimsir na bPéindlithe i leith.’ Is pléisiúr é éisteacht le Gearóid Ó Tuathaigh i mbun léachta, cuma cén t-ábhar cainte a bheith aige.


Coláiste Chroí Mhuire

  • Déanann Coláiste Chroí Mhuire comhghairdeas mór le rang na hArdteiste 2015 agus guíonn an scoil gach rath orthu agus iad ag tosú ar an gcéad chéim eile sa saol. Tá an scoil an-bhródúil as a gcuid torthaí agus an-bhuíoch do na tuismitheoirí a thacaigh leis an scoil agus leis na scoláirí.

  • Guíonn pobal na scoile gach beannacht ar Áine Ní Choinceannain atá éirithe as a post múinteoireachta i mbliana. Tá súil againn go mbainfidh sí tairbhe agus taitneamh as a bheith saoraithe ó shaol an chláir bháin.

  • Cuireann an scoil fáilte roimh an dea-scéal a tháinig i dtaobh seirbhís bus ó Bhaile na hAbhann go dtí an scoil. Bhí bagairt ann go stopfaí ag cur bus ar fáil do na scoláirí ach throid na tuismitheoirí, na patrúin, an scoil agus polaiteoirí áitiúla cás na ndaltaí agus d’éirigh leo cinneadh Bhus Eireann a athrú.