Cartlann Nuachta: 9 Meán Fómhair 2020

Ar Ais Ar Scoil!

Páistí óga sna naíonáin a thosaigh an bhliain nua scoile, an tseachtain seo caite, i Scoil Colmcille, Ros a’ Mhíl.

Ar chúl, ó chlé: Colm Mac Donnacha, Niamh Ní Nia, Gearóid Ó Loideáin, Oisín Ó Cualáin, Kayla Cooney Nic Dhonnacha, Oisín Mac Donnacha, Ethan Homer.

Chun tosaigh: Ian Mac Donnacha, Katie Ní Chéide, Jack Mac Donnacha, Caoimhe Ní Nia. 


Plean Forbartha an Chontae

Tá aighneacht chuimsitheach réitithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige maidir leis an bPlean Forbartha nua atá le cur le chéile ag Comhairle Chontae na Gaillimhe. Beidh an Plean Forbartha atá ann faoi láthair ag rith as feidhm lár na bliana 2022. Cheana féin tá an Comhairle Chontae ag réiteach don phlean nua, a thiocfaidh ina áit ar feadh sé bliana. Seo thíos cuid de na moltaí is tábhachtaí atá san aighneacht atá déanta ag an gCumann Forbartha:

Nach mbeadh gá le 0.5 acra le teach aonair a thógáil i gCois Fharraige ach an suíomh a bheith sách mór le córas séarachais a shocrú le nach mbeadh aon truailliú ag tarlú don timpeallacht.

Go mbeadh cead tithe a thógáil ar bhóthar nach bóthar poiblí é nó ar bhóthar de chaighdeán réasúnta a bheadh déanta isteach ag suíomh.

Tithe sóisialta a bheadh ar díol ar phraghas réasúnach a chur ar fáil i gCois Fharraige do dhaoine as an gceantar ar an liosta tithíochta.

Rialacha soiléire a leagan síos agus na rialacha a chur i bhfeidhm lena chinntiú nach mbeidh comharthaí i mBéarla á gcrochadh ar an R336.

Go mbeadh oifigeach pleanála le Gaeilge líofa ag feidhmiú i gCois Fharraige.

Bealach sábháilte do rothaithe a fhorbairt idir Gaillimh agus Ros a’ Mhíl.

Scáthláin bus a chur ar fáil ar an R336 i gceantar Chois Fharraige.

Go ndéanfaí seachród (bypass) timpeall ar An Spidéal leis an mbrú tráchta a laghdú sa sráidbhaile.

An cheist a iniúchadh an bhféadfadh an Chomhairle Chontae dleacht a bhailiú ó na muilte gaoithe, agus an t-airgead a úsáid ar áiseanna pobail is sóisialta sa gceantar ina bhfuil na muilte gaoithe lonnaithe.

Reilig an Chnoic a mhéadú ar bhonn práinneach.

Is féidir an aighneacht a léamh nó a íoslódáil mar PDF anseo ina iomlán: Aighneacht Chumann Forbartha Chois Fharraige


Cosán Cois Chladaigh

Aodán ag an gCosán II

Aodán Mac Donnacha ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil ag taispeáint an bhearna atá le líonadh leis an gcosán chois chladaigh sa Spidéal idir an Sean Chéibh agus Trá na mBan a chríochnú. Tá €80,000 curtha ar fáil leis an obair a dhéanamh.

Cúis áthais go bhfuil airgead ceadaithe leis an gcosán cois cladaigh a chríochnú sa Spidéal. Le roinnt blianta anuas bhí píosa amháin den chosán a cheanglaíonn Trá na mBan leis an tSeanchéibh fágtha gan déanamh. Ach anois tá dóchas ann go mbeifear in ann an obair a chríochnú leis an €80,000 atá curtha ar fáil leis an obair a dhéanamh.


Neighbour Food – An Tulach

An Cócaire Diarmuid Ó Mathúna

Tá tús curtha le margadh feirme nua ar líne i gConamara. Neighbour Food an t-ainm atá ar an mbealach nua seo le siopadóireacht na seachtaine a dhéanamh ar líne.  Tá an margadh á reáchtáil ag Diarmuid Ó Mathúna, ag an ionad atá ag FÍBÍN, trasna ó Halla na Tulaí, an áit a mbíodh Tigh Johnny Sheáin.

“Is bealach éasca é Neighbour Food le scoth an bhia a fháil agus le tacú le gnónna beaga thart timpeall ort féin,” a deir an cócaire Diarmuid Ó Mathúna. “Gach seachtain beidh deis ag baill ordú a chur isteach ar neighbourfood.ie agus ansin beidh siad in ann ciseán lán rudaí áille áitiúla a bhailiú gach Déardaoin.”

I measc an réimse leathan táirgí atá le fáil ó Neighbour Food na Tulaí beidh glasraí agus sailéid áille ón nGarraí Glas soir an bhóthar, feoil den chéad scoth ó bhúistéirí McGeough agus arán clúiteach Sullivan’s Country Grocer.

Tugann Neighbour Food 80c as gach €1 a chaitear ar an suíomh don táirgeoir féin. Is minic nach bhfaigheann siad ach níos lú ná 50c as gach €1 ó na hollmhargaí móra. Tá béim faoi leith ar tháirgeoirí orgánacha agus séasúracha agus déantar gach iarracht gearradh siar freisin ar an bpacáistiú. Is féidir clárú saor in aisce ag www.neighbourfood.ie/antulach. Tá tuilleadh eolais le fáil ach dul i dteagbháil Diarmuid Ó Mathúna ag an uimhir 086 1932318 nó ríomhphosta a sheoladh chuig potacafe@nullgmail.com.


€5,800 sa bPota Óir ag Lotó na mBreathnaigh

Ní raibh aon bhuaiteoir ar an bpota óir an tseachtain seo caite.

Tarraingíodh na hainmneacha seo a leanas as an hata agus tá €50 an duine ag dul dóibh:

Roisín Duggan, Na hAille, Indreabhán.

Martha Hoban, Indreabhán.

Duais an Díoltóra: Tadhg Ó Sé, Ros a’ Mhíl.

Dearbhán Tigh Durkin: Ciarán Durkin, Baile na hAbhann.

Tá €5,800 sa bpota óir don chéad tarraingt eile.


Ionad Pleanáil Teanga i gCois Fharraige

Katie Ní LoingsighAr an Luan seo chugainn beidh an Oifig Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige lonnaithe i Sráidbhaile An Spidéil, trasna ón séipéal.

Tá beirt anois ag obair ag an bhFóram Pleanála Teanga, an eagraíocht atá freagrach as an bplean teanga a chur i bhfeidhm i gceantar Chois Fharraige. Tá Katie Ní Loingsigh (ar chlé) fostaithe mar Oifigeach Pleanála Teanga ó thús mhí Márta agus tá Aoife Ní Chonghaile ó Leitir Móir fostaithe mar Oifigeach Cúnta, le freagracht faoi leith uirthi as cúrsaí óige.

Tá Scéilíní. nuachtlitir ar líne, á chur amach ag an bhFóram chuile sheachtain. Sa nuachtlitir tugtar eolas faoi scéimeanna agus imeachtaí atá á eagrú sa gceantar. Leis an Nuachtlitir a fháil, nó le mír a chur sa nuachtlitir faoi imeachtaí sa gceantar, níl le déanamh ach glaoch ar Katie ar 083 010 6294, nó ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


Cluichí Dícháilithe

Ruadhán Ó Curraoin agus Ciarán Ó Laoi

Ciarán Ó Laoi (CLG An Spidéal) ag iarraidh Ruadhán Ó Curraoin (Cumann Micheál Breathnach) a bhlocáil sa gcluiche idirmheánach idir dá fhoireann dhá bhliain ó shin. Beidh an dá fhoireann san iomaíocht an deireadh seachtaine seo chugainn agus iad ag iarraidh fanacht i ngrád na sinsear. Beidh An Spidéal v. Monivea-Abbey ar an Domhnach agus Na Breathnaigh v. Caherlistrane ar an Satharn.

I gCois Fharraige cuirfear spéis faoi leith an deireadh seachtaine seo chugainn sna cluichí peile díchláilithe i nGrád na Sinsear. Beidh peileadóirí ón dá chlub i gCois Fharraige, An Spidéal agus Cumann Micheál Breathnach, ag imirt ar a míle dícheall le fanacht i nGrád na Sinsear an chéad bhliain eile. Sna cluichí grúpa níor éirigh le ceachtar den dá fhoireann aon phointí a bhailiú, ag cailliúint a gcuid cluichí ar fad, cé go bhfuil go leor den tuairim gur chríochnaigh an cluiche idir An Spidéal agus Bóthar na Trá ar chomhscór.

Tá ceithre fhoireann san iomaíocht sna babhtaí díchláilithe. Ar an Satharn beidh Cumann Micheál Breathnach ag imirt in aghaidh Caherlistrane i Páirc Kenny, Bleá ‘a Rí ag 5.00pm. Ar an Domhnach beidh An Spidéal in aghaidh Monivea-Abbey i mBleá ‘n Rí chomh maith, ag tosaí ag 4.00pm. Beidh na foirne peile a éiríonn leo an bua a fháil ag an deireadh seachtaine ag fanacht i nGrád na Sinsear don chéad bhliain eile. An dá fhoireann a chailleann ag an deireadh seachtaine beidh siad ag imirt in aghaidh a chéile, féachaint cén fhoireann acu a bheas ag filleadh ar an nGrád Idirmheánach. Cé nach féidir le lucht féachana dul ag na cluichí, mar geall ar na srianta sláinte, is cinnte go mbeidh lucht éisteachta mór ag RnaG ag do na cluichí fíor-thábhachtacha seo don dá chlub i gCois Fharraige.


Séasúr Nua Sacair ag Tosaí

Cumann Sacair Chois Fharraige

Cuirfear tús le séasúr nua sacair i nGaillimh an Satharn seo chugainn, 12 Meán Fómhair, nuair a imreoidh buachaillí Cois Fharraige in aghaidh Tuam Celtic ar an gCanal i Ros a’ Mhíl ag 2.00pm. Sa séasúr 2018 d’éirigh le Cois Fharraige dul ó Roinn III go Roinn II agus i 2019 dul ó Roinn II go Roinn I.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 1 10, Meelick Eyrecourt 4 21.

Iomáint (Sóisear A): Bearna Na Forbacha 0 14, Clarinbridge 2 29.

Iomáint (Mionúr B1): Bearna/Na Forbacha/Rahoon Newcastle 1 17, Meelick Eyrecourt 4 09.

Iomáint (faoi 12): Cois Fharraige 1 05, Sylane 5 05.

Iomáint (faoi 12): Micheál Breathnach 5 08, Rahoon Newcastle 2 05.


9 Meán Fómhair 2020