Cartlann Nuachta: 9 Meitheamh 2021

Cumann Iománaíochta Bearna/Na Forbacha

Comhartha crochta ag Cumann Iománaíochta Bearna/Na Forbacha ag guí gach rath ar Aifric Keogh agus a comhbhádóirí sna Cluichí Olimpeacha an chéad mhí eile. Is as Saoirsinn sna Forbacha Aifric.


Lá Cholmcille

colaiste-cholmcille

An Coláiste ar an gCnoc atá Ainmnithe i ndiaidh Naomh Colmcille

In ainneoin srianta sláinte bhí roinnt mhaith daoine a rinne an turas go Tobar Cholmcille ar an gCéadaoin, le ómós a thaispeáint do Cholmcille, a rugadh 1,500 bliain ó shin ar an 7 Nollaig, 521.

Cé nach bhféadfaí Lá an Phatrúin a cheiliúradh i gceart i mbliana, tá rún ag an bhFóram Pleanála Teanga i gCois Fharraige ócáid phoiblí a eagrú níos deireannaí sa mbliain, i gcomhar le Cumann Forbartha Chois Fharraige agus Coiste Pobail na Tulaí.


Siúlóidí i gCois Fharraige

Is gearr go mbeidh an obair tosaithe ar chomharthaí nua a chrochadh ar dhá shiúlóid atá le réiteach ag Cumann Forbartha Chois Fharraige i gcomhar le Údarás na Gaeltachta.  Beidh an dá shiúlóid oidhreachta ag tosú amach ón bPoitín Stil ar an Lochán Beag.

 

  • Siúlóid Cladaigh: Tá siúlóid amháin ag dul go cladach síos Bóithrín an Locháin, trasna go Bóthar an Common chomh fada leis an ‘Slip,’ mar a thugtar air. Ar aghaidh ansin, ag leanacht an cósta siar go Cor na Rón, áit a dtreorófar daoine ar ais ar an bpríomhbhóthar chun filleadh ar An bPoitín Stil.  Thart ar 7.5km atá sa tsiúlóid, a thógfadh idir uair go leith agus dhá uair an chloig.

 

  • Siúlóid Portaigh: Tá an dara siúlóid ag tosú amach ag an bPoitín Stil chomh maith agus ag dul suas Bóithrín an Tul’ Fhada i dtreo Clochar na gCon, thar Loch Chearra agus ag casadh siar ó thuaidh ar Bhóthar na Scraitheog chomh fada leis an gcasadh i dtreo Lodge Chroimghlinne. Casann bealach na siúlóide ó dheas agus anuas ar Bhóithrín na Ceárta i dtreo an phríomhbhóthair, le filleadh ansin ar an bPoitín Stil.  Thart ar 9.5km atá sa tsiúlóid, a thógfadh idir dhá uair an chloig go dhá uair go leith.  Is féidir an tsiúlóid a ghiorrú roinnt ach tíocht anuas Bóthar na Tamhnaí Móire.

 

Tá sé i gceist bróisiúr a fhoilsiú le léarscáil den dá shiúlóid, mar aon le eolas faoi na láithreacha agus faoin dúlra sa gceantar.  Beidh comharthaí eolais á gcrochadh chomh maith ag Údarás na Gaeltachta ag na láithreacha, a bheas úsáideach do chuairteoirí.


Cois Caoláire

Droichead thar Abhainn, An Spidéal

An Droichead thar Abhainn an Spidéil – Droichead Timín

Ag caint ar shiúlóidí sa gceantar, tá sé socraithe “Cois Caoláire” a thabhairt ar an tsiúlóid chois cladaigh sa Spidéal, a cheanglaíonn an Airdín Buí leis an gCéibh Nua.  Go gairid tar éis na Nollag críochnaíodh an bealach coisithe le gur féidir siúl cois cladaigh ón Airdín Buí chomh fada leis an gCéibh Nua.

Ar ndóigh, “Cois Caoláire” an teideal a chuir Máirtín Ó Cadhain (1906 – 1970) ar an tríú cnuasach gearrscéalta óna pheann agus tá cead pleanála faighte le dealbh den scríbhneoir clúiteach a chur in airde ag an Airdín Buí.

Chomh maith leis sin, tá sé socraithe “Droichead Timín” a thabhairt ar an droichead thar Abhainn Boluisce i gcuimhne ar Timín Joe Tim Ó Curraighín, an duine is mó a rinne obair leis an droichead a fháil déanta.


Siopa an Chumann Camógaíochta

Tá siopa fíorúil oscailte ag Cumann Camógaíochta Chois Fharraige agus beidh sé ar oscailt go dtí an Luan seo chugainn, 14 Meitheamh.  Tá réimse leathan earraí ar fáil le ceannach, feistis álainn san áireamh.  Níl le déanamh ach dul go dtí an leathanach Facebook atá ag Cumann Camógaíochta Chois Fharraige.


Comórtas Ealaíona

Tá FÍBÍN ag eagrú comórtas d’ealaíontóirí óga faoi láthair ar an téama ‘An Domhan Mór Timpeall Orm’.  Le páirt a thógáil níl le déanamh ach pictiúr a dhéanamh  agus é a chur chuig eolas@nullfibin.ie.  Beidh cuid de na pictiúir is fearr á n-úsáid ar an gclár nua teilifíse GAILEARAÍ SCÚ SCÚ, a bheas le feiceáil amach anseo ar TG4.


Postanna sa Spidéal

Cambus Medical - Monarcha

Cambus Medical sa Spidéal

Fógraíodh an tseachtain seo caite go bhfuil Cambus Medical le breis agus 40 post nua a chruthú acu ar an Spidéal.  Feistí leighis a dhéanann an chomhlacht.  Tá €1,900,000 ceadaithe ag Údarás na Gaeltachta don chomhlacht le píosa breise a chur leis an monarcha.  Tá súil ag Cambus Medical go mbeidh breis is 170 duine ag obair sa gcomhlacht ar an Spidéal faoin dheireadh na bliana.

Ag caint ar Adhmhaidin (RnaG) dúirt Mark de Faoite ó Údarás na Gaeltachta go mbeadh réimsí leathan post á líonadh ag an gcomhlacht idir innealtóirí, oibrithe ar an urlár, lucht riaracháin agus déileáil le custaiméirí.

Bhunaigh Barry Comerford agus John Farragher an chomhlacht Cambus Medical in 2006.  Is le comhlacht ón nGearmáin 90% de Chambus Medical faoi láthair.


Gaelchara Chois Fharraige

Gaelchara - Postaer

Tá spéis mhór á léiriú sa scéim nua atá ag Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga le daoine nua sa gceantar a mhealladh i dtreo na Gaeilge.  Sé aidhm na scéime ná cainteoir líofa agus foghlaimeoir a chur ag obair in éindí, le deis a thabhairt don fhoghlaimeoir cur leis an méid Gaeilge atá acu agus a bheith muiníneach as an teanga a úsáid sa mbaile agus i measc an phobail.

Le daoine a spreagadh chun páirt a thógáil sa scéim bronnfar €250 an duine ar an bhfoghlaimeoir agus ar an gcainteoir.  Le eolas a fháil faoin scéim níl le déanamh ach ríomhphost a sheoladh chuig optchoisfharraige@nullgmail.com.


Bainisteoir Cúnta Faoi Oiliúint á Lorg

An tSeanscoil 2021

Seanscoil Sailearna, Áit a mBeidh Bainisteoir Cúnta Lonnaithe

An Aoine seo, 11 Meitheamh, an dáta deireannach le cur isteach ar an bhfolúntas atá ag Comharchumann Shailearna do bhainisteoir cúnta faoi oiliúint.  Duine cruthaíoch tionscantach atá á lorg.  Tá tuilleadh eolas faoin bpost le fáil ar an suíomh www.cst.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com.


Campaí Samhraidh Micheál Breathnach

CMB v Menlo (7 Meith 21)

Aedraen Ó Dubhghaill, Cumann Iománaíochta Micheál Breathnach, ag bailiú an sliotair le linn cluiche iomána idir Na Breathnaigh agus Menlo Emmets ar Pháirc an Chnoic ar an Luan seo caite.

Bhí an bua go héasca ag foireann Chois Fharraige.

[Pic: Máirín Uí Chonghaile]

Beidh campaí samhraidh á reáchtáil ag Cumann Micheál Breathnach de Chumann Lúthchleas Gael do ghasúir san aoisghrúpa 6 – 15 bliain d’aois.

Beidh an campa peile ar bun ar feadh cúig lá ón Luan, 28 Meithamh, agus beidh an campa iománaíochta ag tosú ar an Luan, 5 Iúil, agus ag leanacht ar aghaidh go dtí an Aoine, 9 Iúil.

€50 atá ar an gcampa don tseachtain iomlán.

Tá an t-eolas ar fad faoi na campaí ar fáil ar leathanach Facebook Chumann Micheál Breathnach.


Tóraíocht Taisce

Tuismitheoirí na GaeltachtaAn Satharn seo, 11 Meitheamh, beidh Cruinniú na nÓg ar bun agus tá Tuismitheoirí na Gaeltachta ag reáchtáil Tóraíocht Taisce don teaghlach mar chuid den ócáid.  Is le teaghlaigh a spreagadh le dul ag spaisteoireacht cois trá, cois locha, ar an bportach, i gcoill nó ar shliabh atá an Tóraíocht Taisce á eagrú.

Iarrtar ar theaghlaigh atá ag glacadh páirt grianghraf nó dhó a ghlacadh is iad a sheoladh ar Whats App chuig 087 3762941.  Do réir mar a thagann ábhar isteach cuirfear ainm an teaghlaigh agus na pictiúir ar an suíomh www.tuismitheoiri.ie.  Mar chuid de Chruinniú na nÓg ar an Satharn, 12 Meitheamh, déanfar an t-ábhar a scaipeadh ar na meáin shóisialta.


9 Meitheamh 2021