Cartlann Nuachta: 9 Nollaig 2015

9 Nollaig 2015


An Spidéal sa gCluiche Ceannais Iomána

Foireann Iomána Scoil Éinne

An fhoireann iomána ó Scoil Éinne, An Spidéal, a bhuail ceithre fhoireann sa gcomórtas iománaíochta do bhunscoileanna a imríodh le gairid, le fáil isteach sa gcluiche ceannais.

Ar chúl (ó chlé): Joshua Ó Droighneáin, Fionn Ó Conchubhair, Cillian Ó Curraoin, Pádraic Ó Conghaile agus Liam Ó Conghaile.

Chun tosaigh (ó chlé): Pierce Ó Muiris, Oisín Ó Muiris, Cillian Ó Laoi, Diarmuid Ó Duinn agus Tomás Farthing.

In ainneoin na drochaimsire ag an deireadh seachtaine, imríodh faoi dheireadh an cluiche leathcheannais iománaíochta (Sóisear A) idir An Spidéal agus an Caisleán Gearr i mBaile Átha an Rí ar an Domhnach seo caite. Fuair báireoirí Chois Fharraige an ceann is fearr ar bhuachaillí an Chaisleán Gearr leis an scór 0-13 in aghaidh 0-10.

Beidh An Spidéal ag imirt in aghaidh Ard Rathain sa gcluiche ceannais. Bhuail Ard Rathain foireann eile ó Chois Fharraige, Cumann Mícheál Breathnach, sa gcluiche leathcheannais eile cúpla seachtain ó shin.


Foireann Chamógaí Chois Fharraige

Máirtín Ó Dubhghaill ag bronnadh an CornMáirtín Ó Dubhghaill ag bronnadh an trofaí ar Shíofra Ní Mhárta, captaen fhoireann camógaí Chois Fharraige, tar éis dóibh Comórtas an Iarthair faoi 13 a bhuachan in aghaidh Cumann Liam Mellows le gairid.


Gradam do Chumann Forbartha Chois Fharraige

at the Galway County Council Cathaoirleach's Community Awards 2015 in the Claregalway Hotel on Thursday night. Photo:-Mike Shaughnessy / No Fee . Issued on behalf of Galway County Council

Ionadaithe ó Chumann Forbartha Chois Fharraige leis an gComhairleoir Seán Ó Tuairisg, leis an ngradam a bronnadh ar an gCumann Forbartha, ag ócáid a eagraíodh le gairid in Óstán Bhaile an Chláir.

Ó chlé: Máirín Mhic Lochlainn (Rúnaí), Donncha Ó hÉallaithe (Cathaoirleach), Máire Áine Mhic Donnacha (Leasrúnaí) agus an Comhairleoir Seán Ó Tuairisg.


Suirbhé Teanga i gCois Fharraige

Tá Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga an-sásta leis an méid teaghlaigh a ghlac páirt sa suirbhé teanga le gairid tré ceistneoir a líonadh. Ag an gcomhaireamh deireanach seoladh ar ais os cionn 400 ceistneoir líonta.

Tá an suirbhé á dhéanamh ag Seirbhísí Pleanála Teanga, ar son an Fhóraim, mar chuid den obair taighde atá le déanamh chun Plean Teanga a chur le chéile do cheantar Chois Fharraige, an ceantar a shíneann idir Na Forbacha agus Ros a’ Mhíl. Is le comhoibriú ó na scoileanna agus na naíonraí sa gceantar a dáileadh is a bailíodh na gceistneoirí.

I ráiteas a d’eisigh an Fóram Pleanáil Teanga, dúradh go raibh buíochas ag dul do na tuismitheoirí a ghlac an t-am leis an gceistneoir a líonadh agus a chur ar ais, agus go raibh buíochas ag dul do phríomhoidí na scoileanna sa gceantar, chomh maith le stiúrthóirí na naíonraí, a ghlac an cúram orthu féin na ceistneoirí a dháileadh is a bhailiú.

Tá anailís phroifisiúnta le déanamh ar na freagraí a tugadh sa suirbhé agus usáidfear an t-eolas le plean agus stráitéis teanga a leagan amach do cheantar Chois Fharraige don tréimhse 2016 – 2023.


Bun an Údair sna Siopaí

Tá an leabhar Bun an Údair ar fáil anois. Sa leabhar tá cuid den ábhar a bailíodh thar na blianta i gceantar Chois Fharraige, mar chuid den Scéim Traenála a bhí á reáchtáil ag Béaloideas Chois Fharraige.

Tá idir scéalta, paidreacha, pictiúir, seanchas agus pisreoga le fáil idir na clúdaigh, chomh maith le logainmneacha ar gharrantaí, bóithre agus marcanna áitiúla. Tá sé spéisiúil an bealach a bhfuil ainmneacha áitiúla na mbóithríní ag athrú agus ainmneacha nua á gcumadh.

Is deas an bronntanas Nollag a dhéanfadh Bun an Údair, atá ar fáil anois sna siopaí i gCois Fharraige ar €10.


Folúntais ar Scéim Traenála

BCFlogoTá cúrsa á reáchtáil faoi láthair ag Scéim Traenáil Aitiúil i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, agus tá roinnt folúntais ar an scéim. Béaloideas Chois Fharraige a reáchtálann an cúrsa, a mhaireann aon mhí dhéag. Cúrsa lánaimseartha atá ann agus beidh Teastas Fetac i Scileanna Oibre agus i Scileanna Oifige le fáil ag deireadh an chúrsa. Íoctar liúntas traenála, costais taistil agus cúram leanaí dóibh siúd atá ina dteideal. Tá níos mó eolais le fáil ach glaoch ar Bhairbre ar (091) 505766 nó ríomhphost a chur ag ltibealoideas@nulleircom.net.


AGM ag Comhar Creidmheasa Cholmcille

CCCCAr an Máirt seo caite, toghadh Deborah Uí Ghibne ina cathaoirleach nua ar Chomhar Creidmheasa Cholmcille ag an gcruinniú cinn bhliana a reáchtáladh sa gCrann Taca. Is as Luimneach do Deborah ó thús, ach tá cónaí uirthi agus ar a fear céile Brian sa Teach Mór, Indreabhán, le roinnt blianta anois. Tagann sí i gcomharbacht ar Fhiachra Breathnach ó Leitir Móir.

Chaith Deboradh roinnt blianta ag obair i mbancanna agus is chun tairbhe an Chomhar Creidmheasa a thiocfaidh an taithí sin agus an t-eolas atá aici ar an mbaincéireacht.

Freastalaíonn an Comhar Creidmheasa ar an gceantar ó Na Forbacha siar go Leitir Mealláin, le oifigí ar an gCnoc agus ar an gCeathrú Rua.

Tuairiscíodh ag an gcruinniú cinn bhliana go bhfuil an Comhar Creidmheasa tar éis cur go mór leis na seirbhísí a cuirtear ar fáil do na baill. Anois is féidir íocaíochtaí a dhéanamh go leictreonach isteach i gcuntas, rud a chiallaíonn gur féidir íocaíochtaí ón stát, ar nós an liúntas leanaí nó pinsin, a fháil isteach sa gcuntas. Is féidir íocaíochtaí a dhéanamh amach as cuntas, chomh maith le billí éagsúla a shocrú ar nós leictreachas nó telefóin nó cárta creidmheasa.


Aisteoirí Óga ag Teastáil le haghaidh Dráma

ScoraíochtAr an Máirt seo chugainn, 15 Nollaig, beidh éisteachtaí ar bun i Seanscoil Sailearna le haghaidh daoine óga faoi 17 bliain ar mhaith leo páirt a thógáil i ndráma atá á réiteach le cur ar an stáitse mí Aibreán seo chugainn. Fuair cumann forbartha chois fharraige roinnt maoiniú ó chiste ceiliúrtha 2016 de chuid údarás na gaeltachta, le leagan comhaimseartha drámatúil a dhéanamh den scéal cáiliúil le Pádraig mac Piarais, ‘Eoghainín na nÉan’. Tá an drámadóir Pádraig Ó Flatharta ón gCeathrú Rua tugtha ar bord ag an gCumann Forbartha leis an scéal a chóiriú amhail is gur i gConamara an lae inniu atá sé suite.

Beidh éisteachtaí ar bun i Seanscoil Sailearna ar an Máirt seo chugainn, 15 Nollaig, ag 4.15 i.n., ag a dtabharfar eolas faoin tionscadal. Iarrtar ar dhaoine óga a mbeadh spéis acu páirt a thógáil sa tionscadal a bheith i láthair. Beidh fáilte roimh dhéagóirí san aoisghrúpa ó 12 go 16 bliain d’aois ag na héisteachtaí. Cuirfear fáilte speisialta roimh cheoltóirí agus damhsóirí chomh maith le aisteoirí ag na héisteachtaí ar an Máirt.


Doirse na Síogaí sa gCeardlann

Tá feachtas na Nollag ar bun na laethanta seo sa gCeardlann, An Spidéal. Chomh maith le neart ábhar bronntanas atá ar fáil sna hionaid éagsúla ó sheodra go hoodies agus ó photadóireacht go fíodóireacht. Tá imeacht speisialta ar bun do na daoine óga faoi bhun 16 ar a dtugtar DOIRSE NA SIÓGAÍ: éinne acu a aimsíonn trí dhoras dhraíochtúil na siógaí sa gCeardlann, beidh áit na ndoirse le marcáil ar mhapa. Má thugtar an mapa chuig an mBuilín Blasta, an caifé álainn atá sa gCeardlann, beidh seacláid the le fáil saor in aisce.

Siopa spailpín

Siopadóirí sa Spailpín Fánach, ceann de na siopaí i gCeardlann an Spidéil.


Coláiste Chroí Mhuire ar Bharr an Tábla

Is é Coláiste Chroí Mhuire sa Spidéal an scoil is mó i gConamara a ndeachaigh céatadán dá cuid scoláirí ar aghaidh ag oideachas tríú leibhéal i mbliana, de réir na bhfigiúirí a foilsíodh an tseachtain seo caite.

Ainmníodh Coláiste Chroí Mhuire mar cheann de na scoileanna a chuir 100% dá cuid scolairí ar aghaidh chuig cúrsaí triú leibhéal ón Ardteist anuraidh.

Le fada an lá tá cáil ar an scoil Ghaeltachta sa Spidéal de bharr caighdeán an oideachais atá le fáil ann. Nuair a chuirtear san áireamh go nglacann Coláiste Chroí Mhuire sa Spidéal le daltaí ar gach cumas agus go bhfreastalaíonn sé ar an bpobal áitiúil, is iontach an t-éacht atá déanta ag an scoil agus 100% de dhaltaí na hArdteiste a bheith imithe ar aghaidh chuig an tríú leibhéal.

Ní i gcúrsaí acadúla amháin a bhíonn meánscoil an Spidéil ag déanamh go maith. Tá foireann cispheile cailíní faoi 19 bliain ó Choláiste Chroí Mhuire, an Spidéal, imithe tríd go dtí na cluichí cáilíochta uile-Éireann. Is iad Scoil Naomh Póil, Uachtar Ard, agus Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, an dá fhoireann atá curtha ar aghaidh ón Iarthar.


Cártaí sna Minna

Tá ag éirí thar barr leis na hoícheanta cártaí a bhíonn ar bun gach Céadaoin i Seanscoil na Minna, ag tosaí ag 8.00 i.n. Tá an oíche cártaí eagraithe ag Coiste Pobail na Minna aríst i mbliana agus slua breá ag tíocht ann.


Aonach Ceardaíochta na Nollag sa tSeanscoil

CST1Ar an Satharn seo chugainn, 12 Nollaig, beidh Aonach Ceardaíochta na Nollag ar bun i Seanscoil Sailearna ón 11.00 ar maidin go 6.00 tráthnóna. Beidh seastáin de gach cineál ann, le éagsúlacht sna hearraí lámhdhéanta a bheas ar díol.

Aonach bliantúil é seo a bhíonn eagraithe ag Comharchumann Sailearna le deis a thabhairt do dhaoine áitiúla a gcuid oibre a dhíol leis an bpobal arb as iad.

Nuair atá an tsiopadóíreacht déanta beidh sólaistí le fáil ann chomh maith.