Oireachtas Chois Fharraige 2016

Oir2016

Oireachtas Chois Fharraige 2016

Bhí Oireachtas Chois Fharraige 2016 ar bun thar dhá dheireadh seachtaine mí Meán Fómhair. Thosaigh imeachtaí an Oireachtais ar an Aoine, 16 Meán Fómhair, le oscailt Taispeántas Ealaíne i gCasla, sa bhfoirgneamh ina bhfuil oifigí Oireachtas na Gaeilge ar an eastát tionsclaíoch de chuid Údarás na Gaeltachta.

JoeSteveAr an Satharn agus ar an Domhnach, 17 & 18 Meán Fómhair, bhí ‘Éirí Amach Chois Fharraige’ ar siúl: seó ilmheánach á léiriú san amharclann i Seanscoil Sailearna curtha le chéile go speisialta ag Joe Steve Ó Neachtain (ar dheis), le comóradh a dhéanamh ar 1916 ach, chomh maith leis sin, le ceiliúradh a dhéanamh ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige leathchéad bliain ó shin i 1966, agus an méid a baineadh amach ó shin i leith leis an gceantar a chur chun cinn.  Is é Údarás na Gaeltachta a rinne urraíocht ar an seó seo.

Le linn na seachtaine dár gcionn bhí ceardlanna éagsúla ar bun sna bunscoileanna sa gceantar, idir scéalaíocht, drámaíocht, damhsa, amhránaíocht agus ealaín.

Rinneadh Oireachtas Chois Fharraige a oscailt go hoifigiúil ar an Déardaoin, 22 Meán Fómhair, nuair a bhí oíche mhór Damhsa ar an Sean-Nós, le comóradh a dhéanamh ar an oíche a baistíodh ‘Damhsa ar an Sean-Nós’ ar an stíl damhsa aonair dúchasach a dhéantaí i gConamara: eagraíodh ‘Taispeántas Damhsa ar an Sean-Nós’ mar chuid d’Oireachtas na Gaeilge 1976 agus ba san oíche sin a cuireadh an síol as a d’fhás an Damhsa ar an Sean-Nós, stíl damhsa a leathnaigh ar fud na tíre agus thar lear chomh maith.

Ansin le linn an darna deireadh seachtaine bhí neart ceoil is drámaíocht sa gceantar, idir Fibín ag cur ‘Mac Piarais i bPictiúr’ ar an ardán, Aisteoirí an Spidéil ag léiriú an dráma iontach ‘Boicíní’ sa tSeanscoil agus Síle Denvir ag cur ‘Caithréim’ i láthair, an seó ceoil atá bunaithe ar cheol agus amhráin an Phiarsaigh.

Mac Piarais Image 1

Fibín ag cur ‘Mac Piarais i bPictiúr’ i lathair

Ar an Satharn, 24 Fómhair, bhí Coirmcheol Mhór na Féile ar bun in Óstán na Páirce, le scoth na n-amhránaithe is na gceoltóirí ar an ardán, chomh maith le Cór Fear na nDéise agus Cór Chois Fharraige.

Cór Chois Fharraige

Cór Chois Fharraige, a bhí ag seinm ag Oireachtas Chois Fharraige 2016

Eagraíodh Oireachtas Chois Fharraige 2016 faoi choimirce Chumann Forbartha Chois Fharraige. Chosain sé go leor airgid é a chur ar bun. Fuarthas urraíocht ó Chomhar Creidmheasa Cholmcille, ach seachas sin is ag brath ar shíntiúis ó dhaoine a bhí an coiste. Cuireadh achainí amach ag daoine ag iarraidh orthu ticéid a cheannacht don deireadh seachtaine roimhré ar an bpraghas €25.

Seo Clár na Féile:

Oireachtas Chois Fharraige 1976 – 2016

Cómóradh an Dá Scór

16 – 25 Meán Fómhair, 2016

Clár na nImeachtaí

Aoine, 16 Meán Fómhair

padraigbrthoir2016

Pádraig Breathnach ag oscailt an Taispeántas Ealaíne (Tuilleadh Pictiúirí: Cliceáil)

19.00: Taispeántas Ealaíne á oscailt ag Pádraig Breathnach in Oifig Oireachtas na Gaeilge, Eastát Tionsclaíoch, Casla. An oscailt urraithe ag Ealaín na Gaeltachta mar chuid den Oíche Chultúir.

18.30 – 20.00: Ceoltóirí Óga Chois Fharraige ag casadh ceoil in áiteacha poiblí éagsúla ar fud Cois Fharraige mar chuid den Oíche Chultúir.

 

Satharn agus Domhnach, 17/18 Meán Fómhair

20.00Eirí Amach Chois Fharraige. Seó ilmheánach, scríofa ag Joe Steve Ó Neachtain, á chur ar stáitse i Seanscoil Sailearna le comóradh a dhéanamh ar bhunú Chumann Forbartha Chois Fharraige leathchéad bliain ó shin, agus ar an mbaint a bhí ag Cois Fharraige le hÉirí Amach na Cásca 1916.  Á léiriú ag Josie Chóilí Óig Ó Cualáin.  [Urraithe ag Údarás na Gaeltachta.] Cead isteach: €10

 

Domhnach, 18 Meán Fómhair

17.30 Seisiún Ceoil sa Droighneán Donn, An Spidéal faoi stiúir Steve Sweeney.

 

Luan, 19 Meán Fómhair

14.00Comórtas Liteartha na Scoileanna. Seolfaidh Dónall Ó hAinifín, Cathaoirleach COGG, comórtas mór liteartha do scoileanna an cheantair atá urraithe ag COGG, i Seanscoil Sailearna.

 

Déardaoin, 22 Meán Fómhair

oireachtaschoisfharraige2016-0873

Damhsa ar an Sean-Nós i dTigh Chualáin (Tuilleadh Pictiúirí: Cliceáil)

19.00:  I dTigh Chualáin, An Choill Rua. Plaic á nochtadh ag Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne, ag comóradh an chéad uair ar tugadh aitheantas poiblí don Damhsa ar an Sean-Nós ag Oireachtas na Gaeilge 1976. Ina dhiaidh seolfaidh an tAire Stáit Oireachtas Chois Fharraige 2016.

20.30Taispeántas Damhsa ar an Sean-Nós i dTigh Chualáin á chur i láthair ag Máirtín Jaimsí Ó Flaithearta. Páirteach ann beidh ar a laghad deichniúr de na damhsóirí a chroch leo Corn TG4 ag comórtas Steip (Oireachtas na Gaeilge) le 15 bliana anuas.  [Urraithe ag TG4.]

22.00: Oíche Oscailte Ceoil is Amhránaíochta faoi stiúir ag Ruairí Mac an Iomaire, Tigh Pheadair Mhóir ar an mBántrainn, Baile na hAbhann.

 

Aoine, 23 Meán Fómhair

Síle Denvir Fótó

Síle Denvir

18.00Ceolchoirm na nÓg. Amhránaíocht, ceol agus damhsa ó cheoltóirí óga Chois Fharraige i Scoil Éinne, An Spidéal.

20.00Caithréim. Seó ceolmhar á chur i láthair ag Síle Denvir i Seanscoil Sailearna agus ina dhiaidh Mac Piarais i bPictiúr á chur ar stáitse ag Fibín.  Cead Isteach: €10

22.00: Ann Marie agus Máirtín Joe ag casadh sa bPoitín Stil, Indreabhán.

 22.30: Club na Féile le seisiún ceoil Tigh Mholly, Indreabhán.

 

Satharn, 24 Meán Fómhair

11.00: ‘Amhránaíocht ar an Sean-Nós’ is ábhar don seiminéar ag a ndéanfar scagadh ar ealaín dhúchasach na Gaeltachta, an amhránaíocht ar an sean-nós. Beidh painéal aoichainteoirí ann: Róisín Nic Dhonncha, Lillis Ó Laoghaire agus Ciarán Ó Gealbháin le Caitlín Ní Chualáin ina cathaoirleach.  Mar chuid den tseiminéar taispeánfar ‘Aisling Geal’, clár faoin Sean Nós a rinne Bob Quinn do RTÉ.

11.00: Maidin Caifé sa gCrúiscín Lán le ciorcal comhrá idir Club na bhFoghlaimeoirí, An Spidéal, agus tuismitheoirí ó Na Gaeil Óga, Baile Átha Cliath.

15.00Taispeántas Cócaireachta i gColáiste Cholmcille le Máire Ní Chéidigh agus Mairtín Jaimsí Ó Flaithearta i mbun cócaireachta.

20.00: Coirm Cheoil Mhór an Oireachtais.  Scoth na gCeoltóirí, na nDamhsóirí is na bhFonnadóirí chomh maith le Cór Fear na  nDéise agus Cór Chois Fharraige. Mar go mbeidh an choirm cheoil seo á craoladh beo ar Raidió na Gaeltachta, curtha i láthair ag Seán Bán Breathnach, iarrtar ar dhaoine a bheith ann 15 nóiméad roimh an am tosaithe.  Cead Isteach: €10

22.30: Club na Féile in Óstán na Páirce, An Spidéal, le seisiún breá amhránaíochta is ceoil.

 

Domhnach, 25 Meán Fómhair

pic 39 Seán Ó Neachtain, Seán Ó Coisdealbha, Peadar Ó Treasaigh agus Maidhc P Ó Conaola i radharc ó “Boicíní Bhóthar Kilburn" a bheidh ar siúl i gColáiste Chonnacht, An Spidéal, Co na Gaillimhe ar an 6 agus an 7 Nollaig agus i dTír an Fhia ar an 14 Nollaig (8 i.n. gach áit). Beidh deis ag pobal na Gaillimhe an dráma a fheiceáil sa Taibhdhearc ar an 10 Eanáir. PIc: Seán Ó Mainnín

Seán Ó Neachtain, Seán Ó Coisdealbha, Peadar Ó Treasaigh agus Maidhc P Ó Conaola i radharc ó “Boicíní Bhóthar Kilburn” 
Pic: Seán Ó Mainnín

11.00: Aifreann an Oireachtais i gCill Éinde, An Spidéal, á  cheiliúradh ag an Athair Seán Mac Aodha le Cór Fear na nDéise ag canadh ann.

15.00Seisiún Amhrán Nuachumtha, Tigh Giblin, An Spidéal, faoi stiúir ag Gearóid Ó Murchú agus Tadhg Mag Dhonnagáin.

17.30Seisiún Ceoil sa Droighneán Donn, An Spidéal faoi stiúir Steve Sweeney.

18.00Éigse Chois Fharraige. Filíocht, lúibíní, agallaimh bheirte agus sceitseanna.  Tigh Mholly, Indreabhán.

20.30Boicíní Bhóthar Kilburn. Dráma á chur ar stáitse ag Aisteoirí an Spidéil á léiriú ag Peadar Ó Treasaigh. Cead Isteach: €10

21.30: Clabhsúr na Féile sa bPoitín Stil, Indreabhán, le ceol ó Mharcas Ó hIarnáin is a chlann ó Charna.