Plean Teanga 2017

Plean Teanga Chois Fharraige Críochnúil

pleanteangacf2016

Fógraíodh in Acht na Gaeltachta, 2012 go n-ainmneofaí Limistéir Pleanála Teanga (LPT) ar fud Ghaeltachtaí na tíre, go dtabharfaí dhá bhliain do phobail na limistéar sin plean teanga a réiteach dá gceantar féin agus go mbeadh seacht mbliana ina dhiaidh sin ag chuile cheantar chun an plean a chur i bhfeidhm. Is mar gheall air sin a bunaíodh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga (FCFPT) – ar a bhfuil ionadaíocht ag eagrais dheonacha phobail, eagrais forbartha pobail agus ag eagraíochtaí spóirt agus siamsaíochta – chun iarratas a chur chun cinn plean teanga do cheantar Chois Fharraige a chur i dtoll a chéile. D’éirigh leis an bhFóram, síníodh conradh le hÚdarás na Gaeltachta (ÚnaG) agus fritheadh maoiniú ón Údarás chun Plean Teanga a réiteach.

Tá Plean teanga Chois Fharraige ar fáil mar PDF anseo anois:

Plean-Teanga-Chois-Fharraige-Criochnúil.pdf

Aguisíní-Plean-Teanga-CF.pdf

Aguisín-22-Ceistneoir-CF.pdf